Ogilvy Performance Marketing představuje oddělení Growth Marketing

21/02/2023

Growth Marketing není jen módním marketingovým trendem, ale naopak se ukazuje jako udržitelná a opakovatelná cesta k úspěchu. Je to dlouhodobá strategie, která propojuje svět reklamy s finančním a produktovým vývojem.

„Na základě vlastního výzkumu jsme definovali standardy Growth Marketing, u něhož jsou neoddělitelnou součástí garance byznysového růstu klienta. Již minulý rok jsme představili našim klientům garance více než 99 % měřitelných a více než 94 % viditelných impresí, čas strávený se značkou/produktem a Viewable Target Rating Points,“ říká Petr Struna, Managing Director Ogilvy Performance Marketing. 


Zjednodušeně řečeno, Growth Marketing spočívá v navrhování a provádění experimentů s cílem optimalizovat výsledky v rámci definovaných cílů. Pokud máte určitou metriku, kterou chcete zvýšit, Growth Marketing je vhodná metoda. Umožňuje dlouhodobě získávat stálé zákazníky tím, že se zaměřuje na data, jako je například churn.
 

„Naše procesy jsou unikátní tím, že Growth Marketing vznikal přirozeně, tedy i naše fáze popsané níže jsou poskládané jen na základě našich zkušenost. Proof of concept nevyžaduje dlouhodobou spolupráci a jednorázové experimenty doručíme do dvou týdnů", říká Petr Struna.
 

V úvodní fázi probíhá konzultace produktu z hlediska funkční kreativy a identifikují se klíčové body motivující zájem zákazníka o daný typ produktu. Vychází to z toho, že každý produkt má svoji vlastní životnost, specifický roční cyklus i historický trend prodejů. 
Důležitým pilířem přístupu je i analýza konkurence, kterou odpovídá druhé fázi. Hodí se, když například vstupujete na nový trh, sledujete stagnaci prodejů nebo plánujete marketingovou kampaň. Analýza konkurence vám pomůže identifikovat problém a vymyslet plán na jeho řešení. 
V třetí fázi se pracuje s interně vyvinutým nástrojem pro sezónní predikci Seasonal Forecast.

Při tvorbu sezónních předpovědí byylo vyvinuto několik metod. Seasonal Forecast vyhodnocuje historická data a využívá je k předpovědi obchodního růstu pro příští sezónu nebo na další období. V předposlední fázi dochází k ověření proveditelnosti konceptu – jinými slovy, jestli má stanovený postup praktický potenciál k obchodnímu růstu.

V případě, že existuje pozitivní shoda na všech úrovních, dokážeme garantovat růstový trend oproti původní predikci a dosáhnout tak poslední, růstové fáze. Umíme ale i říct, že koncept je nefunkční a predikovat drop-point.

Výhody Growth Marketingu jsou prokazatelné ve dvou možných cestách:
-    První z nich je akviziční, která umožňuje růst byznysu získáním nových zákazníků „super-charge“
-    Druhá je retenční, která se zaměřuje na udržení současných zákazníků, a umožňuje „super-fix“ v jejich historické bázi
Obě cesty se primárně odrážejí na ukazateli Peak Popularity v Google Trends, který reflektuje zájem o danou značku a její produkt v čase. 
 

Ogilvy Performance Marketing aktuálně využívá Growth Marketing ve dvaceti zemích pro klienty Čedok, Trinity Bank, Nespresso, HILTI, Calibra, NUTREND, Starbucks, Supernova.io. 


„Pokud se podíváme na spotřební koš za rok 2022, vidíme, že Češi každý měsíc utratí v průměru 138 miliard korun a zároveň každý měsíc ušetří 11 miliard. Growth Marketing tak plně využívá potenciálu nabídky a poptávky,“ shrnuje Petr Struna.
 

Další novinky

David Ogilvy V Ogilvy Performance Marketing se specializujeme na Growth Marketing, který se ukazuje jako udržitelná a opakovatelná cesta k úspěchu. Je to dlouhodobá strategie, která propojuje svět reklamy s finančním a produktovým vývojem.