Garance viditelnosti

28/02/2022

Dlouhodobě garantujeme  >99% měřitelných a > 94% viditelných impresí.

Běžné standarty programatické platformy Display&Video 360 tzv. “nadstavby” Google Ads mají jasná pravidla, která jsou výhodou v řešení mediálních investic do online reklamy.
V případě že se rozhodnete akcelerovat ROAS je potřeba znát benchmark aktuálně využívaných nákupních platforem a dvě strategie, které akcelerují návratnost investice při předem stanovených cílech.

Při nastavení kampaní v rámci Display&Video 360 jsou jasně stanovené cíle, které jsou základním principem samotného marketingu a sice reklama musí být vidět a musí mít dostatečný zásah.

Pokud má být reklama vidět, je třeba pracovat s procentem měřitelných zobrazeních (% Measurable) a zároveň se samotnou viditelností (% Viewable), respektive Viewable procentem vs. vCPM - procento zobrazení, která splnila 1s vs. viewable CPM/cena 1000 viditelných zobrazení.

Druhým kritériem je, aby měla reklama adekvátní zásah. My ovšem nepracujeme jen s celkovým zásahem, ale s technickým reachem (tReach) jednotlivých uživatelů. Aktuální počet uživatelů v ČR patřící jednomu člověku je totiž více jak 8 a tato skutečnost by tak značně ovlivnila samotný výsledek kampaně. Platforma obsahuje i potencionální Unikátní tReach podle jednotlivých dat, která se mění podle typu produktu. Tyto základní metriky vyhodnocujeme na historických kampaních v modelu jak CPC tak i CPM a aktuální nastavenou technickou frekvencí zobrazení stávajících platforem.

Jak pak nastavení těchto hodnot vypadá v reálných případech? První příklad strategie, která zaručuje akceleraci návratnosti investic je zvýšení viditelnosti. Základní data, která vstupují do optimalizace jsou historická data např.: při mediální investici Kč 10 Mio, Measurable 75 % měřitelných impresí a viditelnosti 45 % Viewable dojde k tomu, že pouze Kč 3.375 Mio mediální investice bylo viditelných, zbývajících Kč 6.625 Mio z mediálního rozpočtu klienta nebylo na aktivním screenu. Při konzultaci historických kampaní volíme změnu >99% Measurable a > 94% Viewable zobrazení, tedy obrátíme poměry předcházejícího nákupního modelu. Díky Display&Video 360 pak dále doplňujeme další pole vyhodnocování jako jsou Active: Day, Month, Year, tedy po jakou dobu byla reklama na aktivním screenu.

Druhý příklad strategie, jak akcelerovat návratnost investic je adekvátní zásah. Pokud bychom vycházeli z prvního příkladu viz výše, tzn. mediální investice Kč 10 Mio, 75 % měřitelných zobrazení, 45% viditelnost a průměrné frekvence zobrazení 8x, tak při 60 Mio zobrazení / 8 technická frekvence zobrazení = 7.5M zobrazení / 8 koeficienty user per people 937k * 0.8 koeficienty reset cookies-iOs = reálný zásah (pouze) 750 tisíc uživatelů. Proto je třeba při nastavení kampaní sledovat doplňující technickou frekvenci uživatelů, aby nedocházelo ke ztrátám mediálních investic špatným vyhodnocením skutečného počtu oslovených lidí. Proto změna nastavení technické frekvence zobrazení při srovnání dat 30 dní zpět s aktuálním průběhem 7 dní, 14 dní a 30 dní akceleruje návratnost mediální investice.

S kampaněmi s garantovanou viditelností vám rádi pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit. 
 

Další novinky

David Ogilvy V Ogilvy Performance Marketing se specializujeme na Growth Marketing, který se ukazuje jako udržitelná a opakovatelná cesta k úspěchu. Je to dlouhodobá strategie, která propojuje svět reklamy s finančním a produktovým vývojem.