Náš přístup

V Ogilvy Performance Marketing se specializujeme na Growth Marketing, který se ukazuje jako udržitelná a opakovatelná cesta k úspěchu. Je to dlouhodobá strategie, která propojuje svět reklamy s finančním a produktovým vývojem.

Naše řešení

Na základě vlastního výzkumu jsme definovali standardy growth marketing, u něhož jsou neoddělitelnou součástí garance byznysového růstu klienta. Již v roce 2022 jsme představili našim klientům garance více než 99 procent měřitelných a více než 94 procent viditelných impresí, čas strávený se značkou/produktem a viewable target rating points.

Growth marketing spočívá v navrhování a provádění experimentů pro optimalizaci výsledků v rámci definovaných cílů. Pokud máte určitou metriku, kterou chcete zvýšit, growth marketing je vhodná metoda. Umožňuje dlouhodobě získávat stálé zákazníky tím, že se zaměřuje na data, jako je například churn.

Kontaktujte nás
3G & vTRP: Agency’s guarantees

Garance kvality mediálního nákupu.

Super-Charge

Zaměřeno na nové zákazníky - růst byznysu.

Super-Fix

Udržení současných zákazníků - spolupráce s historickou bází.

Seasonality Forecast

Časová osa pro dopad a vyhodnocení experimentu.

David Ogilvy V Ogilvy Performance Marketing se specializujeme na Growth Marketing, který se ukazuje jako udržitelná a opakovatelná cesta k úspěchu. Je to dlouhodobá strategie, která propojuje svět reklamy s finančním a produktovým vývojem.